Rekisteri- ja tietosuojaseloste • Pohjolan Vaihtoauto Oy

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laatimispäivä
4.4.2018

1. Rekisterin- pitäjä
Pohjolan Vaihtoauto Oy
Ratakatu 19, 84100 Ylivieska
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
petri.pinola@pohjolanvaihtoauto.fi
+358449802968

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Petri Pinola
Ratakatu 19, 84100 Ylivieska
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
petri.pinola@pohjolanvaihtoauto.fi
+358449802968

3. Rekisterin nimi
Pohjolan Vaihtoauto Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötieto- jen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään: Henkilötietoja käsitellään automyynnin asiakassuhteen hoitoon ylläpitoon ja kehittämiseen sekä palveluiden tarjoamiseen.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää laajimmillaan asiakkaasta seuraavat tiedot:
– nimi
– osoite
– toimitusosoite (jos se eroaa postiosoitteesta)
– puhelinnumero
– henkilötunnus
– sähköpostiosoite
– äidinkieli
– loppuvelka
– luottotiedot
– tilinumero, pankkitiedot, maksukorttitiedot, maksuyhteystiedot
– pankkitiedot
– mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

7. Säännön- mukaiset tietolähteet
Asiakkaan tiedot kerätään rekisteriin suoraan asiakkaalta itseltään asiakastapahtuman, kuten tarjouksen jättämisen, sopimuksen laatimisen tai muun yhteydenoton yhteydessä.

8. Tietojen sään- nönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja luovutetaan ulkopuolisille toimijoille vain silloin kuin käsittelytarkoitus sen vaatii. Autokaupan yhteydessä tiedot luovutetaan vakuutusyhtiölle, rahoitusyhtiölle ja Trafille

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Säilytetään lukollisessa kaapissa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteri on suojattu asianmukaisin teknisin tietoturvan keinoin, kuten palomuurein ja verkon suojauksin. Lisäksi tietoihin on pääsy vain sillä Pohjolan Vaihtoauto Oy:n henkilöstöllä, joiden tarvitsee käsitellä tietoja työnkuvansa puolesta.

11. Tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin kerätyt henkilötiedot sekä pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista. Tarkastus ja oikaisupyyntö tulee tehdä paikanpäällä myymälässä rekisterinpitäjälle

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus korjauttaa virheellinen tieto.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa tietoturvaloukkauksista.